Om programmet

Psykologprogrammet i Växjö är ett tio terminer långt program som har starkt inslag av praktisk verksamhet. Bland annat  får du som student redan första terminen träffa en mentor som är legitimerad psykolog och arbetar med klinisk verksamhet. I programmet ingår även ett moment där du själv som student ska gå i utbildningsterapi. I mitten av utbildningen finns en 15-veckors praktikperiod där du som student får praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper du tillägnat dig. Mot slutet av utbidningen får du som student under handledning ta emot egna klienter på Psykoterapimottagningen. Efter utbildningen följer ett avlönat år under handledning (kallat PTP-tjänst) innan du slutligen får ut din legitimation.

I Växjö får du läsa om, och i praktiken använda dig av, både Kognitiv Beteendeterapi(KBT) och Psykodynamisk Terapi(PDT). Det finns även kurser med inslag av andra terapiformer i utbildningen. Psykologutbildningen är en utbildning som ger dig en bred bild av människan och hennes fungerande ur flera olika perspektiv, bland annat biologiska, psykologiska, sociala och kulturella.

Du kan läsa mer om utbildningen på Linnéuniversitets egen hemsida.